පාර්ලිමේන්තුව හෙට සහ අනිද්දා රැස්වෙයි

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වෙන බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි. මේ අතර පාර්ලිමේන්තුව හෙට සහ අනිද්දා දෙදින පමණක් පැවැත්වෙන

Read more

පාර්ලිමේන්තුවේදී පී සී ආර් පරීක්ෂණ 463 ක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 463 දෙනෙකු සදහා පී සී ආර් පරීක්ෂණ අද දිනයේ සිදුකළ බව වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු

Read more

පාර්ලිමේන්තුවේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය පිී සී ආර් පරීක්ෂණවලට

පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් ලබන බදාදා හා බ්‍රහස්පතින්දා පිී සී ආර් පරීක්ෂණවලට ලක් කරන බව වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා කියයි.

Read more