පිටකොටුව හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කළද තොග වෙළෙඳ කටයුතුවලට අවසර හිමි නොවේ

කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ දැනට හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම 5.00 සිට හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කරන බව

Read more