වන විනාශ සිදු කරන්නන්ට එරෙහිව ඉදිරියේදි දැඩි නෛතික ක්‍රියාමාර්ග

වන සංරක්ෂණය අරමුණු කර ජනාධීපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා දැනටමත් දැඩි තීන්දු තීරණ රැසක් ගෙන ඇතැයි වනජිවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ

Read more

ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ජනමාධ්‍ය ඇමති ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරේ

රජයේ දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරිමට ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කළ බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

Read more

ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නමින් නව ඒකකයක් ස්ථාපිත කෙරේ

ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නමින් නව ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරිමට රජය සූදානම් වෙයි. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා ඒ සදහා කැබිනට්

Read more