අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් තරග අද.

ශ්‍රීී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙහෙයවීමෙන් පැවැත්වෙන අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පුර්ව වටයේ තරග අද පැවැත්වේ. එහිදී

Read more

මත්ද්‍රව්‍ය සහ නීති විරෝධී භාණ්ඩ රට තුළට පැමිණීම වැළැක්වීම සදහා පුළුල් වැඩපිළීවෙලක්

මත්ද්‍රව්‍ය සහ නීති විරෝධී භාණ්ඩ රට තුළට පැමිණීම වැළැක්වීම සදහා පුළුල් වැඩපිළීවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි නාවික හමුදාව පවසයි. එය මුහුදේ

Read more