මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 390 දක්වා ඉහලට-කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන සාර්ථකව ඉදිරියට

දිවලුපිටිය, පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තාවිී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 70826 දක්වා ඉහල යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 796 දෙනෙක් හදුණා

Read more

මෙරට එක්ලක්ෂ 20 දහසකට පමණ කොවිඩ් එන්නත ලබාදී අවසන් – මාස 18 ක දරුවෙකු ද කොවිඩ් නිසා මියයයි

මෙරට කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 330 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. ඊයේ තවත් මරණ 07 ක් වාර්තා විය. වැලිගම, කොළඹ 15,

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 297 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය, පෑලියගොඩ සහ බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 57 630 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 852

Read more