අනිද්දා සිට වැසි තත්ත්වයේ අඩුවීමක් – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

දිවයිනට නිරිත දෙසින් පවතින අඩු පීඩන කලාපය දිවයිනෙන් ඉවතට ගමන් කරමින් පවතී. ඒ හේතුවෙන් දැනට උතුරු, උතුරු-මැද සහ නැගෙනහිර පළාත්වල

Read more

2019 අයවැය නොවැම්බර් 8

2019 වර්ෂය  සඳහා වන රජයේ අයවැය ලේඛණය  මේ වසරේ නොවැම්බර් මස 08 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ (06)

Read more