බස් ගාස්තු පහතට – බස් සංගම් කියයි

රජය ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමත් සමඟ එහි වාසිය මගීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන බව බස් සංගම් ප්‍රකාශ කරයි. මේ සම්බන්ධව

Read more

තෙල් මිල වැඩිවීම ලෝකයටම පොදුයි

තෙල් මිල වැඩිවීම ලංකාවට පමණක් නොව ලෝකයට ම පොදු කරුණක් බව සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න

Read more

ඉන්ධන ප්‍රවාහන පෞද්ගලික බවුසර් රථ සඳහා ලබාදෙන ප්‍රවාහන දීමනාව ඉහළට

ඉන්ධන මිල වැඩිවීම නිසා  පෞද්ගලික බවුසර් රථ හිමියන්ට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉන්ධන ප්‍රවාහන පෞද්ගලික බවුසර් රථ

Read more