කොළඹ සුගතදාස ක්‍රිඩාංගනයේ පැවැත්වෙන ජාතික මලල ක්‍රිඩා තේරීම් තරගාවලියේ දෙවන දිනය අදයි

කොළඹ සුගතදාස ක්‍රිඩාංගනයේ පැවැත්වෙන ජාතික මලල ක්‍රිඩා තේරීම් තරගාවලියේ දෙවන දිනය අදයි . ක්‍රිඩක ක්‍රිඩිකාවෝ 500 කට අධික පිරිසක් ඊට

Read more

ඔලිම්පික් ක්‍රිඩා උළෙලට ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාව ඇතුළත් කිරිමට ටී ටෙන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ඉවහල් වනු ඇතැයි ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක කුමාර සංගක්කාර පවසයි

ඔලිම්පික් ක්‍රිඩා උළෙලට ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාව ඇතුළත් කිරිමට ටී ටෙන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ඉවහල් වනු ඇතැයි ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක මාලිබෝන් ක්‍රිකට්

Read more