දරුවන් සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිතව පාසල්වලට කැදවීමට දැඩි වගකීමෙන් ක්‍රියා කළයුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා අවධාරණය කරයි

දරුවන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල්වලට කැඳවීමට සියලු පාර්ශ්ව දැඩි වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා අවධාරණය

Read more

අගමැතිතුමා කොළඹ රදගුරු හිමිපානන් බැහැදකී

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ රදගුරු දුෂාන්ත රුද්‍රිගු හිමිපානන් හමුවෙයි. කොළඹ රදගුරු කාර්යාලයේදී ඊයේ එම හමුව සිදුවිය. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය

Read more