යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයෝ් 75 දෙනෙක් හදුණා ගැනෙති.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 75 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇතැයි උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඒ.කේතිෂ්වරන් මහතා පවසයි. ඉන් ආසාදිතයන්

Read more