රජයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක් දැන් ක්‍රියාත්මකයි. රට තුළට මත්ද්‍රව්‍ය ගෙන ඒම වැළැක්වීම, මත්ද්‍රව්‍ය සදහා ඇති ඉල්ලුම අවම කිරීම හා මත්ද්‍රව්‍යවලට

Read more

මෙරට විපක්ෂය අදුරදර්ශිව ක්‍රියාකරන බව රෝහන දිසානායක මන්ත්‍රිවරයා පවසයි

රටක විපක්ෂය ඡායා කැබිනට්ටුවක් ලෙස ක්‍රියාකළ යුතු වුවත් මෙරට විපක්ෂය අඳුරදර්ශිව කටයුතු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රෝහන දිසානායක මහතා පවසයි.

Read more

සුචරිතය මුල් කර ගනිමින් සමාජ සංස්කෘතික පුනර්ජීවනයක් සිදු කරන බව විපක්ෂ නායකයා පවසයි

සුචරිතය මුල් කරගෙන ඉදිරියේදී සමාජ සංස්කෘතික පුනර්ජීවනයක් සිදු කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ

Read more

2020 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය අද

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කළ ඉල්ලීමකට අනුව හෙට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ. එදින විපක්ෂය ගෙන එන සභාව කල්

Read more