වී මිලදී ගැනීමට රජයෙන් රුපියල් මිලියන 83000 ක්

වී මිලදී ගැනීම සදහා රජය රුපියල් මිලියන 83 දහසක මුදලක් වෙන්කර තිබේ. මේ යටතේ රජය වී මෙට්‍රික් ටොන් තුන් ලක්ෂයක

Read more

වී මිලදී ගැනිීමේදී ජාතික වැඩපිළීවෙල පිළීිබඳව විපක්‍ෂය නගන චෝදනා කෘෂිකර්ම ඇමති ප්‍රතික්ෂේප කරයි

එළඹෙන සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ජනතාවට සහල් කිලෝවක් රුපියල් 97 ක සහතික මිලකට ලබාදෙන බව ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා

Read more