වී සහල් බවට පත්කර කඩිනමින් වෙළෙඳපලට

වී මෙට්‍රික් ටොන් තිස්හතර දහසක් මිලදි ගැනේ. මහ කන්නයේ වි මෙසේ මිලදි ගත් බව වි අලෙවි මණ්ඩලය කියයි. ඒවා සහල්

Read more

තවත් වී මෙට්‍රික් ටොන් තිස්හතර දහසක් මිලදි ගැනේ

වී මෙට්‍රික් ටොන් තිස්හතර දහසක් මිලදි ගැනේ. මහ කන්නයේ වි මෙසේ මිලදි ගත් බව වි අලෙවි මණ්ඩලය කියයි. ඒවා සහල්

Read more

වී මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ගේ වී මෙට්ට්‍රික් ටොන් 2500 ක් මේ වනවිට මිලදී ගෙන ඇතැයි වී අලෙවි මණ්ඩලයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු

Read more

රජය වී මෙට්‍රික්ටොන් පන් දහසක් මිලදී ගෙන අවසන්

රජය සංචිත සදහා වී මෙට්‍රික්ටොන් පන් දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇතැයි වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ජටාල් මාන්නප්පෙරුම මහතා පවසයි.

Read more

වී මිලදී ගැනීම සියයට 25 ක් සම්පුර්ණයි – මාර්තු මාසයේදී වැඩි වශයෙන් වී මිලදී ගැනේ.

මේ වනවිට සියයට 25 ක් පමණ වී මිලදී ගැනීම සිදුකර අවසන් බව වී අලෙවි මණ්ඩලයේ උපසභාපති දුමින්ද ප්‍රියදර්ශන මහතා පවසයි.

Read more

වී මිලදී ගැනීමට සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්වෙයි

වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදුවන බව වී අලෙවි මණ්ඩලය සදහන් කරයි.මේ වනවිට වී මෙට්‍රික් ටොන් 336 ක් මිලදී ගෙන

Read more

මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමට භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් කෝටි 1600 ක්

මහ කන්නයේ රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහනක් ඇරඹෙයි. ගොවියාට විශේෂ වරප්‍රසාදයක් සැපයීමේ අරමුණීන් ආරම්භ කළ තෙතමනය සහිත වී මිලදී ගැනීමේ

Read more

මහ කන්නයේ වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ තුනක් මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 1600 ක්

මෙරට ඉතිහාසය් පලමුවරට මෙවර මහ කන්නයේ වී අලෙවි මණ්ඩලය වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ තුනක් සෘජුවම ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගන්නා බව ඇමති

Read more