පිටකොටුව පාවෙන වෙළෙඳ සංකීර්ණය යලි ජනතාවට

කොළඹ පිටකොටුවේ පාවෙන වෙළෙඳ සංකීර්ණය පිළිසකර කිරීමෙන් පසුව හෙට යලි ජනතා අයිතියට පැවරේ. පසුගිය රජය සමයේ නිසි නඩත්තුවකින් තොරව පැවති

Read more

නීති විරෝධි අන්දමින් දිවයිනට ආනයනය කළ වියළි කහ කිලෝ 25 දහසක් රේගු භාරයට

නීති විරෝධි අන්දමින් දිවයිනට ආනයනය කර තිබු වියළි කහ කිලෝ 25 දහස් 450 ක් රේගු භාරයට ගැනේ. එහි වටිනාකම රුපියල්

Read more

පිටකොටුව මැනිං වෙළෙඳපොළ තාවකාලිකව රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාට

පිටකොටුව මැනිං වෙළෙඳපොළ තාවකාලිකව රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථා ගොඩනැගිල්ල වෙත රැගෙන යාමට තීරණය කර තිබේ. ලබන සඳුදා සිට එම වෙළෙඳපොල එහි

Read more