පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට වගකිවයුත්තන් අනිවාර්යයෙන්ම නීතිය හමුවට

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට වගකිවයුත්තන් අනිවාර්යෙන්ම නීතිය හමුවට පමුණුවන බව ඇමති මහාචාර්ය ජී.එල්.පිරිස් මහතා කියයි. ඒ සදහා රජය ක්‍රියාත්මක කර ඇති

Read more

ආනයන සහ අපනයන පනත අද විවාදයට

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10.00 ට රැස්වෙයි. ආනයන සහ අපනයන පනත යටතේ වන රෙගුලාසි ක්‍රමෝපාය. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනත යටතේ වන නියමයන්

Read more

පාස්කු කොමිසමේ නිර්දේශ පිළිබඳ කැබිනට් අනුකමිටු වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාට

පාස්කු ඉරිදා එල්ලවු ත්‍රස්ත ප්‍රහාර පිළිබඳ විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව අධ්‍යයනය කළ කැබිනට් අනුකමිටුවේ වාර්තාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

Read more

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ අමාත්‍ය අනු කමිටු වාර්තාව අද ජනපති අතට

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ අමාත්‍ය අනු කමිටු වාර්තාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත අද බාර දෙන බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා

Read more

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශ සලකා බැලු ඇමති අනුකමිටු වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාට භාරදීම හෙට

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ශනයට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශ සලකා බැලීමට පත් කළ අමාත්‍ය අනුකමිටුවේ වාර්තාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

Read more