දුම්රිය කාලසටහන් අද සිට වෙනස් වෙයි

අද සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු දුම්රිය කාල සටහන් වෙනස් කර තිබෙ. කොළඹ කොටුව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට නිරෝධායන ඇදිරි නිතිය

Read more

රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක මහජන සේවා හෙට සිට 09 වැනිදා තෙක් තාවකාලිකව නතර කෙරේ

ඒ අතරම පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ එක්දින සේවාව ඇතුඵ මහජන සේවා තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ. එහි ප්‍රධාන කාර්යාලය හා සියලු පළාත්

Read more

ගම්පහ සිට වේයන්ගොඩ දක්වා දුම්රිය ස්ථානවල නැවත දැනුම් දෙන තුරු දුම්රිය නොනවත්වා ධාවනය සිදුකෙරේ

ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ ගම්පහ සිට වේයන්ගොඩ දක්වා දුම්රිය ස්ථානවල නැවත දැනුම් දෙන තුරු දුම්රිය නොනවත්වා ධාවනය කෙරෙන බව අතිරේක දුම්රිය

Read more