අධීක වර්ෂාව හේතුවෙන් වැව් රැසක ජල මට්ටම ඉහළට.

පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහ වැව් සහ කුඩා වැව් විශාල සංඛ්‍යාවක් වාන් දමමින් තිබේ.දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර් එම් වන්නිනායක

Read more

වසර 10 කට පසු පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වාන් දොරටු 10 ම විවෘත කෙරේ

පොළොන්නරුවට ඇද හැලෙන මහ වැසි හේතුවෙන් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ජලධාරිතාව උපරිම මට්ටමකට ලගාවී තිබේ. ඒ අනුව වසර තුනකට පසු එහි වාන්

Read more