අගමැති රාහුල් ගාන්ධි හමුවෙයි.

ඉන්දීය සාගරයේ නිදහස් නාවුක ගමනාගමනය තහවුරු කරලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ආරම්භ කර ඇති වැඩ සැලැස්ම පිළිබඳව  සාකච්ඡාවක් ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය

Read more

අග්‍රාමාත්‍යවරයා හජ් උත්සවයට සුභ පැතුම් එක් කරයි

හජ් වන්දනාව ඉස්ලාම් දහමේ පංච මහා වගකීම්වලින් පස්වැන්න ලෙස සැලකේ. ලොව පුරා සිටින මුස්ලිම් බැතිමතුන් තමන් වෙහෙස මහන්සි වී උපයා ගත් මුදලින්

Read more