සිර දඩුවම් නියම වු රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුරය අහෝසි වන බව ජනාධීපති නීතීඥ ආචාර්ය යු. ආර්. ද සිල්වා මහතා පවසයි

බරපතල වැඩසහිතව වසර 4 කට සිර දඩුවම් නියම වු රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුරය අහෝසි වන බව ජනාධිපති නීතීඥ

Read more

රංජන් රාමනායකට අදාල නඩු තීන්දුව නිතියේ ස්වාධිනත්වය ආරක්ෂා කිරිමක් නිති විශේෂඥයෝ කියති

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජන් රාමනායක මහතාට අදාල අධිකරණයට අපහාස කිරිමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් වූ නඩු විභාගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මගින් සලකා බැලු හෙයින් ඔහුගේ

Read more

රංජන් රාමනායකට බරපතල වැඩසහිත වසර 04 ක සිර දඩුවම්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජන් රාමනායක මහතාට බරපතල වැඩසහිත වසර 04 ක සිර දඩුවම් නියම කර තිබෙ. අධිකරණයට අපහාස කිරිමේ චෝදනාව

Read more