ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍ර සජ්ජායනය

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව දිවයින පුරා විහාරස්ථානවලදී සංවිධාන කරන රතන සුත්‍ර සජ්ජායනය අද පැවැත්වෙන්නේ කහටගස්දිගිලිය තිහෝගම තිස්ස සම්බුද්ධ ජාත්‍යන්තර

Read more

ලොවපුරා බෞද්ධයන් අන්තර්ජාලය හරහා එකමුතු කෙරේ

බෞද්ධ දර්ශනය ලොව පුරා ගෙනයාමට අමෙරිකාවේ සහ ලොවපුරා සිටින ධර්මදුත සේවයේ නියුතු මහා සංඝරත්නය සිදුකරන්නාවු මහගු සත්කාරය සුවිශේෂී අගය කිරීමකට

Read more

ගුවන් විදුලි රතන සූත්‍ර සජ්ජායනය

වසර 95 ක් පුරා ජාතික ගුවන් විදුලිය ඉටුකළ ජාතික මෙහෙවර කැළණිය රජමහ විහාරාධිපති පුජ්‍ය මහාචාර්ය කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්ඛිත ස්වාමින්වහන්සේගේ ඇගයීමට

Read more

ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍ර සජ්ජායනය

ශ්‍රීී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව දිවයිනපුරා විහාරස්ථානවලදී සංවිධාන කරන රතන සුත්‍ර සජ්ජායනය අද පැවැත්වෙන්නේ රත්ගම කිරිමැටිය සිරි නිකේතනාරාම පුරාණ මහා

Read more

ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය

ශ්‍රීි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සංවිධාන කරන දිවයින පුරා රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය කිරීමේ වැඩසටහන අද පැවැත්වෙන්නේ මඩපාත ශෛලතලාරාම විහාරස්ථානයේදීය. එය

Read more

ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව දීපව්‍යාප්ත මට්ටමින් සංවිධාන කරන මහානුභාව සම්පන්න රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අද සුත්‍ර සජ්ජායනය

Read more

ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සංවිධාන කරන මහානුභාව සම්පන්න රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ එම දේශණය අද සිදුකෙරෙන්නේ ගොඩකවෙල

Read more