කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් එන්නත්කරණ වැඩසටහන සාර්ථකව.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් නයින්ටීන් එන්නත්කරණ වැඩසටහන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස මට්ටමින් මේ දිනවල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කෙරේ. කඩුවෙල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී

Read more

රටේ අනාගතය පිලිබද බලාපොරොත්තු තබා ගැනිමට නම් සෑම අංශයකින්ම රට ස්වයංපෝෂිත කල යුතු බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි

රටේ අනාගතය පිලිබද බලාපොරොත්තු තබා ගැනිමට නම් සෑම අංශයකින්ම රට ස්වයංපෝෂිත කල යුතු බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. ජනාධිපති

Read more

රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ක්ෂේත්‍ර පහක් ඔස්සේ සංවර්ධනය කිරිමට සැලසුම්

රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර පහක් ඔස්සේ සංවර්ධනය කිරිමට සැලසුම් කෙරේ. ඊට අවශ්‍ය මූලික සැලසුම් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි

Read more