අපනයන තේ සදහා තීරුබදු ලබාදීමට දකුණු අප්‍රිකාවේ අවධානය

අපනයන තේ සදහා ශ්‍රී ලංකාවට තීරුබදු සහන ලබාදීමට දකුණු අප්‍රිකාව සුදානම් වෙයි. වසර 3 ක් සදහා තීරුබදු අඩු කිරීමට ශ්‍රී

Read more

ජනාධිපති ධුරයේ ක්‍රියා කරන මුල් දින සියයේදී මිලියන සියයක ජනතාවකට කොරෝනා එන්නත ලබා දීමට ඇමරිකානු නව ජනාධිපතිවරයාගේ සුදානමක්

ලෝකයේ රටවල් කිහිපයක්ම මේ වනවිට කොරෝනා එන්නත්කරණ වැඩසටහන් තම රට තුල ආරම්භ කිරීමට ක්‍රියා කරමින් සිටී. බ්‍රිතාන්‍යය ඊයේ එම වැඩපිළිවෙල

Read more