නිතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරිමට ක්‍රියාමාර්ග රැසක්.

ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයිය උපදේශක කාරක සභාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණයේදි ඊයේ රැස්විය . වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව පත්විමෙන්

Read more

නිතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරිමට ක්‍රියාමාර්ග රැසක්.

ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයිය උපදේශක කාරක සභාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණයේදි ඊයේ රැස්විය. වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව පත්විමෙන් පසුව

Read more

රජයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක් දැන් ක්‍රියාත්මකයි. රට තුළට මත්ද්‍රව්‍ය ගෙන ඒම වැළැක්වීම, මත්ද්‍රව්‍ය සදහා ඇති ඉල්ලුම අවම කිරීම හා මත්ද්‍රව්‍යවලට

Read more

මතට ඇබ්බැහි වු දරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙලක්

මතට ඇබ්බැහි වු දරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙල අද ඇරඹෙයි. එවැනි දරුවන් නිසි මගට යොමුකර යොවුන් සේනාංක සමග එක්ව රටට

Read more

සිරකරුවන්ගෙන් සියයට 52 ක් මත්ද්‍රව්‍යවලට අබ්බැහිවුවන් බව ඇමති අලි සබ්‍රි මහතා කියයි

සිරකරුවන්ගෙන් සියයට 52 ක් පමණ මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වුවන් බව ඇමති අලී සබ්‍රි මහතා පවසයි  ඔවුන් සමාජගතවී නැවත සිරගතවන බවත් එබැවින්

Read more

තද සුළං හේතුවෙන් නිකවැටියේ නිවාස රැසකට හානි

නිකවැටිය නගර ප්‍රදේශයට ඊයේ පස්වරුවේ බලපෑ තද සුළං හේතුවෙන් නිවාස 100 කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට අලාභ හානි සිදුවී තිබේ. මාර්ග කිහිපයක්ම

Read more