ස්පාඤ්ඤය හිමෙන් වැසී යයි

වසර 20 කට පසු ස්පාඤ්ඤයේ ශීතලම රාත්‍රිය ඊයේ උදා විය. එරට ප්‍රදේශ රැසකම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක සෘණ 25 ක් වී

Read more