තවත් දුම්රිය කිහිපයක් හෙට සිට ධාවනයේ

තවත් දුම්රිය කිහිපයක් හෙට සිට ධාවනය කෙරේ. දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පවසන්නේ ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයට අමතරව සෙසු සියලු දුම්රිය

Read more

උතුරේ දූපත්වල සංවර්ධන කටයුතු ඇරඹේ

උතුරේ දූපත්වල සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ක්‍රියා කර ඇතැයි ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා පවසයි. මෙය එම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරයි.

Read more

ග්‍රාමීය මාර්ගවල පාලම් ඉදිකිරිම හා සංවර්ධනය භාරගැනිමට රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව සුදානම්

ඉදිරියේදි ග්‍රාමීය මාර්ගවල පාලම් ඉදිකිරිම සහ ඒවා සංවර්ධනය රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව භාරගන්නා බව එහි වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කේ පි වතුගේ

Read more