දොඩංගොඩ – විලේගොඩ පැරණී පාලම අබලන්

දොඩංගොඩ ~ විලේගොඩ පැරණී පාලම දැඩි ලෙස අබලන් වී ඇති බැවින් තම ප්‍රවාහන කටයුතුවලට බාධා පැමිණ ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. තෙඹුවන

Read more

උතුරේ දුපත්වල සංවර්ධන කටයුතු ඇරඹේ

උතුරේ දුපත්වල සංවර්ධන කටයුතුවලු දෙවන අදියර ආරම්භ කරන බව ඇමති ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා කියයි. ඒ යටතේ දුපත් අතර ගමනා ගමන

Read more