පාස්කු ප්‍රහාරයේ වාර්තාව අධ්‍යයනය කිරීමේ කමිටුවේ පළමු රැස්වීම අද

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබද සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ නිර්දේශ අධ්‍යයනය කිරීම සදහා පත් කර ඇති කැබිනට්

Read more

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ විමර්ශන සහ ආරක්‍ෂක අධීක්‍ෂණ කමිටු වාර්තා අධ්‍යයනයට ජනපතිගෙන් කමිටුවක්

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය විමර්ශනය කළ ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ වාර්තාවේ සහ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති ජාතික ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභා

Read more

ආයෝජකයන්ට පවතින නීතිමය බාධා ඉවත් කිරීමට ජනපති නියමයෙන් කොමිසමක්

නැගෙනහිර ජැටිය සියයට සියයක් වරාය අධිකාරිය යටතේ සංවර්ධනය කරන බව අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පවසයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හේෂා විතානගේ මහතා

Read more

කොවිඩ් එන්නත් ලබාගැනීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සමග ගිවිසුම්ගතවීම මේ දිනවලදී

කොවිඩ් 19 සදහා වන එන්නත් ලබාගැනීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සමග ගිවිසුම්ගතවීම මේ දිනවල සිදුකරන බව අමැති පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවේදී

Read more