පක්‍ෂය කඩා වැටීමට හේතුව ජනතාව සමග සමීපව ක්‍රියා නොකිරීමයි – රුවන් විජේවර්ධන

පසුගිය කාලයේදී එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ බිද වැටීමට මුලික හේතුව ජනතාව සමග සමීපව ක්‍රියා නොකිරීම බව එම පක්‍ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක රුවන්

Read more

කොරෝනා මරණ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කෙරේ

කොරෝනා ආසාදනයවීමෙන් මිය යන පුද්ගලයින් සිරුරු ආදාහනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති තත්ත්වය සමනය කිරීමට රජය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු යැයි

Read more