චීන සමාගමක මහින්දට ලබා දුන් මුදල ගෙවන්නේ දුප්පත් ජනතාව – පා.ම එස්.එම් මරික්කාර්

චීනයේ චයිනා හාබර් සමාගම විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට ලබා දුන් මුදල “හොරකමක්” බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා

Read more

COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව
2020-Jul-03 | 05:07

තහවුරු කරනලද රෝගීන් සංඛ්‍යාව(සමුච්චිත) - 2,066
ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 228
නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 00
රෝහල් ගත වී සිටින මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව - 58
සුවය ලබා පිටව ගිය සංඛ්‍යාව - 1,827
මරණ සංඛ්‍යාව - 11