ශ්‍රීී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සම්බන්ධයෙන් එම පක්ෂයේ නොවන කිසිවෙකුට තීන්දු තීරණ ගත නොහැකි බව පක්ෂයේ ලේකම් අවධාරණය කරයි

ශ්‍රීී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සම්බන්ධයෙන් එම පක්ෂයේ නොවන කිසිවෙකුට තීන්දු තීරණ ගත නොහැකි බව එම පක්ෂයේ ලේකම් සාගර කාරියවසම් මන්ත්‍රීවරයා

Read more

බන්ධනාගාරවල සිටි සිරකරුවන් 27 දහසකට අධීක සංඛ්‍යාව 17 දහස දක්වා අඩුකර ගැනීමට හැකි වු බව ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

බන්ධනාගාරවල සිටි සිරකරුවන් 27 000 අධික සංඛ්‍යාව මේ වන විට 17 000 දක්වා අඩුකර ගැනීමට හැකිවී ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන්

Read more

කොරෝනා මරණ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කෙරේ

කොරෝනා ආසාදනයවීමෙන් මිය යන පුද්ගලයින් සිරුරු ආදාහනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති තත්ත්වය සමනය කිරීමට රජය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු යැයි

Read more