පාස්කු ප්‍රහාරයේ විමර්ශනවලට විවිධ දේශපාලනික බලපෑම් එල්ල වු ආකාරය ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය කරන කොමිසමේ දී හෙලි වෙයි

2015 වසරේ දී රටේ නායකයින් පත් කිරීම සහ දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් විදෙස් රටවලින් බලපෑම් එල්ල වු බවට සැක මතුවන බව රාජ්‍ය

Read more

රිෂාඩ් බදියුදින් ඇමතිවරයාගේ සහෝදරයා සහ පාස්කු ප්‍රහාරකයන් අතර සබඳතා සොයා තවදුරටත් පරීක්‍ෂණ

පාස්කු ප්‍රහාර පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධීපති කොමිසමේදී රිෂාඩ් බදියුදීන් හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ සහෝදරයා සහ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වෙනත් පාර්ශව සමග ඔහු

Read more