ගොඩබිම් මත්ස්‍ය වගාව පුළුල් කරනවා . ධීවර රාජ්‍ය ඇමති

ධීවර ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය  නඟා සිටුවීම වෙනුවෙන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් කළමානාකරණ අමාත්‍යාශය විවිධ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව

Read more

103 වැනි උදාගම්මානයද ජනතා අයිතියට

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 103 වන උදා ගම්මානය වන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගම “සාලියමාලාපුර”  අද (06) නිවාස

Read more

93වන උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට.

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සිරිබෝපුර “සෙන්පති ඛඤ්ඡදේවගම”  ඊයේ (18)  නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

Read more

අම්පාර දමන ඉදිවු තුරුඋදුගම සහ මුවසිරිගම ආදර්ශ ගම්මාන අද ජනතා අයිතියට

සැමට සෙවණ නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දමන උක්සිරිපුර ඉදිවු තුරු උදුගම සහ මුවසිරිගම ආදර්ශ ගම්මාන අමාත්‍ය සජිත්

Read more

නන්දකුමාර් නගර් ජනතා අයිතියට

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 90වන උදා ගම්මානය වන මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ තුනුක්කායි “නන්දකුමාර් නගර්”  අද (06) නිවාස

Read more

COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව
2020-May-27 | 06:05

තහවුරු කරනලද රෝගීන් සංඛ්‍යාව(සමුච්චිත) - 1,319
ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 597
නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 0
රෝහල් ගත වී සිටින මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව - 76
සුවය ලබා පිටව ගිය සංඛ්‍යාව - 712
මරණ සංඛ්‍යාව - 10