විශ්ව විද්‍යාල විවෘත කිරීම අලුත් අවුරුද්දෙන් පසු

සියලු විශ්ව විද්‍යාල අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව යලිත් විවෘත කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා කියයි.

Read more

විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරිමට මුලික පියවර ගැනේ

විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරිමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සමග ලබන සතියේදී සාකච්ඡා කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි. සිසුන්ගේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් භාවිතය.

Read more

විශ්ව විද්‍යාලවල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට අගමැති උපදෙසින් අමතර ප්‍රතිපාදන

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව මෙවර විශ්ව විද්‍යාලවලට වැඩිපුර බදවා ගත් සිසුන් වෙනුවෙන් විශ්ව විද්‍යාලවල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට අමතර ප්‍රතිපාදන

Read more

අගමැති හා විශ්ව විද්‍යාල උප කුලපතිවරුන් අතර හමුවක් ලබන මස දෙවෙනි දා

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ විශ්ව විද්‍යාල උප කුලපතිවරුන් අතර සාකච්ඡාවක් ලබන මස දෙවෙනිදා පැවැත් වේ. මේ වසරේ විශ්ව විද්‍යාලවලට

Read more

විශ්ව විද්‍යාල විභාග කටයුතු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වීමට අවධානය

විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු සදහා අන්තර්ජාලය යොදා ගැනීම සාර්ථක ක්‍රියාවලියක් බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය

Read more