සමගි ජනබලවේගයේ සභාපති ධුරය සරත් ෆොන්සේකා මන්ත්‍රීවරයාට

සමගි ජන බලවේගය සිය පළමු කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම අද පැවැත්වීය. පක්ෂ නායක ධුරය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාටත්  පක්ෂයේ සභාපති ධුරය ෆීල්ඩ්

Read more

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ 10 වන දිනය අද

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ 10 වන දිනය අදයි. ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යන

Read more