බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ලබන මස 15 වැනිදා විවෘත කිරීම කෙරෙහි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අවධානය

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ලබන මස 15 වැනිදා වනවිට විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා

Read more

අධ්‍යාපනයේදී පරිසරයට මුල්තැනක් දිය යුතු බව විපක්ෂ නායක කියයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටියේ පාසල් අධ්‍යාපනයට පරිසරය සම්බන්ධයෙන් මුල්තැන දිය යුතු බවයි. පරිසර දුෂණයෙන් සෞඛ්‍යසම්පන්න නොමැති ජනපරපුරක්

Read more