මැදින් පුර පසලොස්වක පොහොය නිමිත්තෙන් රට පුරා පිංකම්

ශුද්ධෝධන පිය රජතුමා ඇතුඵ ශාක්‍ය වංශිකයන්ට ධර්මාවබෝධය සැපයීම සදහා විසි දහසක් මහා සංඝරත්නය සමග බුදුරජාණන් වහන්සේ කිඹුල්වත් පුරයට වැඩම කිරීම

Read more

සිටි.එෆ්.එම්. සදහම් සැරිය යොවුන් ශිල සමාධි වැඩසටහන සේරුවාවිල මංගල රජමහා විහාරස්ථානයේ සිට

මෙවර සිටි.එෆ්.එම්. සදහම් සැරිය යොවුන් ශිල සමාධි වැඩසටහන සේරුවාවිල මංගල රජමහා විහාරස්ථානයේ සිට විසුරුවා හැරේ. දවස පුරා පිංකම් මාලාවක් පැවැත්වෙ.්

Read more