මැදපෙරදිග සුරක්ෂා නිවාසවල සිටි ශ්‍රමික සංඛ්‍යාව පහතට

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය,  මැදපෙරදිග තානාපති කාර්යාලයන්හි පවත්වාගෙන යන  සුරක්ෂා නිවාස තුළ  විවිධ හේතූන් මත රදවාගෙන සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමික

Read more

ගෝලීය වෙළඳපොළ ජයගන්න සිංගප්පූරැ වෙළඳ ගිවිසුමෙන් පුළුවන් – අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම

ගෝලීය වෙළඳපොළ හා තරග කරමින් සංවර්ධනය කරා ළගා වන්නට ශ්‍රී ලංකා – සිංගප්පූරැ වෙළඳ ගිවිසුම හරහා හැකියාව ලැබෙන බව සංවර්ධන

Read more