සිංගප්පුරුවෙන් ආනයනය කළ රුපියල් පන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක් පමණ වටිනා මෝිටර් රථ 12 ක් රේගු භාරයට

නිති විරෝධි ලෙස සිංගප්පුරුවේ සිට මෙරටට ආනයනය කළ රුපියල් පන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක් පමණ වටිනා මෝිටර් රථ 12 ක් රේගු භාරයට

Read more

ශ්‍රි ලන්කන් ගුවන් සේවය සිංගප්පුරුව හා මැලේසියාවට සිදුකරන ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව වැඩිකරයි

ශ්‍රි ලන්කන් මෙරට ජාතික ගුවන් සේවය සිංගප්පුරුව හා මැලේසියාව දක්වා සිදුකරන ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව වැඩි කරයි. ඒ අනුව ලබන සිකුරාදා

Read more

ජපානය සහ චීනය අතර ව්‍යාපාරික සංචාර ඇරඹෙයි

ජපානය සහ චීනය යන රටවල් අතර ව්‍යාපාරික සංචාර අද සිට යළි ඇරඹෙ.එම රටවලට ඇතුඵ වීමේ සීමා ලිහිල් කිරීමේ පියවරක් ලෙස

Read more

ජපානය තවදුරටත් සංචාරක සීමා ලිහිල් කරයි

සිංගප්පුරුවේ සිට පැමිණෙන සංචාරකයන් සදහා ජපානය පිවිසුම් සීමා අද සිට ලිහිල් කරයි. කෙටි කාලින සංචාර සදහා පැමිණෙන ව්‍යාපාරිකයින්ට මෙය බල

Read more