ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත අයෝජනයකට පකිස්තානය සුදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත ආයෝජන සිදුකිරීමට පකිස්තාන රජය ඉදිරිපත් වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉදිරි සංවර්ධනය පිළිබඳව ඊයේ පැවැති

Read more

කොළඹ නගරයේ රාජ්‍ය ආයතන රැසක් සෙත්සිරිපාය අදියර 3 වෙත

කොළඹ නගරයේ රාජ්‍ය ආයතන රැසක් ඉදිරියේදි සෙත්සිරිපාය අදියර 3 වෙත ගෙන ඒමට සැලැසුම් කර ඇතැයි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයේ

Read more

අතරමග නතර කර තිබු ඉදිකිරිම් ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමාගෙන් සහ අගමැතිතුමාගෙන් අදාල අංශ වලට උපදෙස්

පසුගිය කාලයේ අතරමග නතර කර තිබු ඉදිකිරිම් ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා අදාල අංශ වලට උපදෙස් දෙති

Read more

සෙත්සිරිපාය 3 වන අදියර බහු මහල් කාර්යාල සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් අද ඇරඹෙයි

බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපාය පරිශ්‍රයේ යෝජිත බහු මහල් කාර්යාල සංකීර්ණ ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අද ඇරඹෙයි. ඇමති විමල් වීරවංශ  රාජ්‍ය ඇමති ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා

Read more

ගාලු කොටුවේ ඕලන්ද පැරණි රෝහල් ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යාපාරිකයින්ට සහන

ගාලු කොටුවේ ඕලන්ද පැරණි රෝහල් ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යාපාරිකයින්ට සහන ලබාදීමට රජය තීරණය කරයි. කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ ව්‍යාපාරික කටයුතු අඩාල වීම ඊට

Read more