මහවැලි ඉඩම්වල පදිංචිකරුවන්ට හිමිකම් ඔප්පු ලක්ෂයක් ලබාදීම මේ වසරේදී

දශක කිහිපයක් පුරා නොවිසඳුනු මහවැලි ඉඩම් ගැටඵ නිරාකරණය කර මේ වසර තුල හිමිකම් ඔප්පු ලක්ෂයක් ප්‍රදානය කිරීමේ පුඵල් වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ

Read more

2021 යල කන්නයේ වගා කටයුතු සදහා ජලය නිකුත් කිරීම අද ඇරඹෙයි

2021 යල කන්නයේ වගා කටයුතු සදහා ජලය නිකුත් කිරීම අද ඇරඹෙයි. ලබන මස 20 වැනිදා දක්වා එම කටයුතු සිදුකෙරේ. ජලය

Read more

යල කන්නයට ජලය නිකුත් කිරිම 10 වැනිදා සිට

යල කන්නයේ වගාව සදහා වාරි ජලය නිකුත් කිරිම ලබන 10 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 20 වැනිදා දක්වා කාලය තුල ඇරඹේ. අගෝස්තු

Read more

තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකයින් 500ක් බිහි කිරීමේ වැඩසටහනක්

තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකයින් 500 ක් බිහි කරන තුරුණු ගොවි සෞභාග්‍යයා වැඩසටහන මාදුරුඔය සංවර්ධන ව්‍යාපාරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ක්‍රියාවට නංවන බව

Read more

වික්ටෝරියා වේල්ලේ ස්ථායිතාව සොයාබැලිමට ලබන වසරේ විශේෂඥ කණ්ඩායමක් දිවයිනට

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිවලට අනුව නඩත්තු වන වික්ටෝරියා වේල්ලේ ස්ථායිතාව සම්බන්දව සොයැ බැගිමට විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ලබන වසරේ දිවයනිට පමිණෙන බව රාජ්‍ය ඇමති

Read more

මහවැලි කලාපවල කෘෂීකාර්මික කටයුතු සිදුකිරීමේදී පරිසරයට බලපෑම් එල්ල වන කිසිදු ක්‍රියාවලියකට අවතීර්ණ නොවන බව රාජ්‍ය ඇමති සිරිපාල ගම්ලත් මහතා පවසයි

මහවැලි කලාපවල කෘෂිකාර්මික කටයුතු පවත්වාගෙන යමේදී පරිසරයට බලපෑම් එල්ල වන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයකට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය අවතීර්ණ නොවන බව රාජ්‍ය

Read more

ජල සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි

ජල සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. පාර්ලිමේන්තුවේ දි අයවැය කාරක සභා අවස්ථා

Read more