සුඵ හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට රජයෙන් රුපියල් බිලියන 50 ක්

සුඵ හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය මුල්‍ය පහසුකම් හෙට සිට ලබා දෙන බව මහජන බැංකුවේ සභාපති සුජීව රාජපක්‍ෂ

Read more

“ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” ව්‍යාපෘතියෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ස්ථාපිත කිරීමට ණය ආධාර

නව අදහස් ව්‍යාපාර බවට පත් කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙමින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ස්ථාපිත කිරීමට  “ එන්ටර් ප්‍රයිස්

Read more

COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව
2020-Jun-02 | 14:06

තහවුරු කරනලද රෝගීන් සංඛ්‍යාව(සමුච්චිත) - 1,643
ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 809
නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 0
රෝහල් ගත වී සිටින මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව - 84
සුවය ලබා පිටව ගිය සංඛ්‍යාව - 823
මරණ සංඛ්‍යාව - 11