බල ශක්ති උත්පාදනයට “ එන්ටර් ප්‍රයිස් ශ්‍රි ලංකා“ යටතේ ණය යෝජනා ක්‍රමයක්

“ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා“ වැඩසටහන යටතේ නිවාස හා වාණිජ මට්ටමේ ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිලි  හා කර්මාන්තශාලා මත සවි කරන සූර්ය බල ශක්ති

Read more

COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව
2020-Jun-02 | 14:06

තහවුරු කරනලද රෝගීන් සංඛ්‍යාව(සමුච්චිත) - 1,643
ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 809
නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 0
රෝහල් ගත වී සිටින මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව - 84
සුවය ලබා පිටව ගිය සංඛ්‍යාව - 823
මරණ සංඛ්‍යාව - 11