රන්ජන් රාමනායකගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුරය අහෝසියි

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුරය අහෝසි වෙයි.ඒ බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට අද දැනුම් දුන්නේය. නීති උපදෙස්

Read more

පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10.00 ට රැස්වෙයි පෙරවරු 11.00 දක්වා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ වාචික ප්‍රශ්න විමසිම සදහා කාලය වෙන් කර තිබේ. කම්කරු

Read more