නව නිරෝධායන නීති ඇතුලත් විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ

නව නිරෝධායන නීති ඇතුලත් විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ. මෙම නව ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරිමත් සමග සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නිති කඩකරන

Read more

කාර්යයන් රැසකට ප්‍රමුඛත්වයදීමට සිදුවු බැවින් ඉස්ලාම් අන්තවාදය පිළීබඳ අවධානය යොමුකිරීමට විශේෂ කාර්යය බලකායට නොහැකි වු බව එම් ආර් ලතීෆ් මහතා පාස්කු කොමිසම හමුවේ පවසයි

ත්‍රස්තවාදය මැඩපැවැත්වීමට ස්ථාපිත කළ විශේෂ කාර්ය බලකායට කාර්යයන් රැසකට ප්‍රමුඛතාව දීමට සිදුවු බැවින් නැගෙනහිර හිස ඔසවමින් තිබු ඉස්ලාම් අන්තවාදය පිළීබඳ

Read more

මලල ක්‍රිඩා පුහුණුකරුවන් සදහා විශේෂ පුහුණු පාඨමාලාමක්

වෘත්තීය මට්ටමේ පුහුණුවක් නොමැති මලල ක්‍රිඩා පුහුණුකරුවන් සදහා විශේෂ පුහුණු පාඨමාලාමක් කොළඹදී හෙට ඇරඹෙයි. අදියර 3 ක් යටතේ ලෝක මලල

Read more