ආසියානු කණිෂ්ට මළල ක්‍රිඩා ශූරතාවලිය වසර අගදී

කෝවිඩ් 19 වෛරසය හේතුවෙන් කල්දැමු ආසියානු කණිෂ්ට මළල ක්‍රිඩා ශූරතාවලිය මෙම වසර අගදි පැවැත්වීමට අවධානය යොමුව තිබේ. ඊට අදාලව ශ්‍රි

Read more

මලල ක්‍රිඩා තේරීම් තරගාවලියක් අප්‍රේල් මාසයේදී

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත අන්තර්ජාතික ක්‍රිඩා තරගාවලි කිහිපයක් ඉලක්ක කර ගනිමින් මලල ක්‍රිඩා සංචිතවල පුහුණුවීම් ආරම්භ කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මලල

Read more