රජරට සේවා 42 වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් උත්සව මාලාවක්.

තවත් වසර 4 කින් සියවස සම්පුර්ණ කරන ගුවන් විදුලිය ජනතාවට ලබාදුන් පරිකල්පන ශක්තිය.දැනුම.කුසලතාව.රසය.සංගීත ඥාණය.සමාජ විඤ්ඤානය තවදුරටත් පෝෂණය කරමින් ඉදිරියට පවත්වාගෙනයාම

Read more

ඇසිදිසි අවුරුදු මේලා වෙළද ප්‍රදර්ශනය රූපවාහිනි සංස්ථාව හා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව අතර පරිශ්‍රයේදි

ඇසිදිසි අවුරුදු මේලා වෙළද ප්‍රදර්ශනය රූපවාහිනි සංස්ථාව හා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව අතර පරිශ්‍රයේදි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජගත් පී විජේවිර මහතාගේ

Read more

සිටි එෆ් එම් අලුත් කුමරා සහ කුමරිය 2021 තරගයේ දෙවැනි වටය අද

සිටි එෆ් එම් අලුත් කුමරා සහ කුමරිය 2021 තරගයේ දෙවැනි වටය අද පෙරවරු 09.00 ට ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ

Read more

ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍රය

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව දිවයිනපුරා වෙහෙරෙ විහාරස්ථානවල සංවිධානය කරන රතන සුත්‍රය සජ්ජායනා කිරිමේ වැඩසටහනේ 153 ප්‍රංශයේ ලුබුරංග්හි ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ

Read more

රට සිව්කොනේ සියලු තොරතුරු ජාතික ගුවන් විදුලියේ කණ්නාඩියෙන්

වර්තමානයේදී පුරවැසි මාධ්‍ය සවිබලගැන්වී ඇති නිසා ගෝලීය ජනමාධ්‍ය තුළ මාධ්‍යවේදියාගේ කාර්යභාරය අභියෝගාත්මකවී ඇතැයි ජනමාධ්‍ය හා සමාජ පර්යේෂකයෙකු වන ආචාර්ය හර්ෂ

Read more

ශ්‍රිී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන් ධර්ම දේශකයාණන් වහන්සේ පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක්

ධර්ම සන්නිවේදනය සදහා භික්ෂුන් වහන්සේ පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් ශ්‍රීී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ක්‍රියාත්මක කරයි. ස්වදේශීය සේවය ආගමික අංශය අධ්‍යාපන

Read more

ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව දිවයිනපුරා වෙහෙරෙ විහාරස්ථානවල සංවිධානය කරන රතන සුත්‍රය සජ්ජායනා කිරිමේ වැඩසටහනේ 147වැන්න වැලිමඩ නුගතලාව ඓතිහාසික දිවුරුම්වෙල

Read more

සිටි.එෆ්.එම්. සදහම් සැරිය යොවුන් ශිල සමාධි වැඩසටහන සේරුවාවිල මංගල රජමහා විහාරස්ථානයේ සිට

මෙවර සිටි.එෆ්.එම්. සදහම් සැරිය යොවුන් ශිල සමාධි වැඩසටහන සේරුවාවිල මංගල රජමහා විහාරස්ථානයේ සිට විසුරුවා හැරේ. දවස පුරා පිංකම් මාලාවක් පැවැත්වෙ.්

Read more

ආචාර්ය දයාරත්න රණතුංග ගී ආවර්ජනා ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින් ප්‍රසංගය අද

ශ්‍රි ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සිටි එෆ් එම් සේවය ඉදිරිපත් කරන ආචාර්ය දයාරත්න රණතුංග ගී ආවර්ජනා ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්  ප්‍රසංගය කුමාරතුංග

Read more

ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සංවිධාන කරන රතන සුත්‍රය සජ්ජායනා කිරිමේ වැඩසටහනේ 139 වැන්න කරාපිටිය පුරාණ සුනන්දාරාම මහ විහාරස්ථානයේදි අද

Read more