චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ කතන්දරය විශේෂ ප්‍රචාරක සමුළුවක් චීනයේ ෂින්ජියං ප්‍රදේශයේ උරුමිචි හිදී ඊයේ පැවැත්විණි

චීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ කතන්දරය නැමැති විශේෂ ප්‍රචාරක සමුළුවක් චීනයේ ෂින්ජියං ප්‍රදේශයේ උරුමිචි හිදී ඊයේ පැවැත්විණි. චීන ජනාධිපති ෂි ජිම්පින් මහතාගේ

Read more

චීන නියෝජිතයින් අරලියගහ මන්දිරයේදි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවුහ

චීන නියෝජිතයින් පිරිස අරලියගහ මන්දිරයේදි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද හමුවුහ. ගෝලීය කොවිඩ් වසංගතයට එරෙහිව සටන් කිරිම හා ආර්ථික සබදතා පුනර්ජිවනය

Read more