නව සංචාරක පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය

2005 අංක 38 දරණ සංචාරක පනත අහෝසිකර නව සංචාරක පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබෙයි. සංචාරක ඇමතිවරයා ඊට අදාල

Read more

පසුගිය සමයේ මෙරටට පැමිණි විදෙස් සංචාරකයින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් මිලියන 42 ඉක්මවූ ආදායමක්

යුක්‍රේණ සංචාරකයින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් මිලියන 42 ඉක්මවූ ආදායමක් ලැබුණු බව ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යවරයා පවසයි. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අද පැවති මාධ්‍ය

Read more

කොවිඩ් වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක්වී ඇති විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට සහන සැලසීමට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක්ව ඇති විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහන සැලසීම සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වෙයි. එමෙන්ම එම වසංගතයෙන් බලපෑමට

Read more