තමාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි රාවුෆ් හකීම් මහතා ට්විටර් ඔස්සේ පවසයි

තමාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රාවුෆ් හකීම් මහතා සිය ට්විටර් ගිණුම මගින් සදහන් කරයි. මේ නිසා තමන් නිරෝධායනයට

Read more

නත්තල් සමයේ සියලු ඇදුම් සහ සැරසිලි සඳහා දේශිය නිෂ්පාදන

නත්තල් සමයේ දේව මෙහෙයන්ට අවශ්‍ය සියලු ඇදුම් සහ සැරසිලි සඳහා දේශියව නිෂ්පාදනය කළ අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි භාවිත කිරිමට පියවර ගෙන ඇතැයි

Read more