සුපර්ලිග් පාපන්දු තරගාවලියේදී ඉහළම ත්‍යාග මුදලක්

සුපර්ලීග් පාපන්දු තරගාවලියේදී ඉහළම ත්‍යාග මුදලක් පිරිනැමීමට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය සුදානම් වෙයි ඒ අනුව ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම්වලට රුපියල් මිලියන 24

Read more

සුපර්ලීග් පාපන්දු තරගාවලියට විදේශිය ක්‍රිඩකයන් රැසක්

කොළඹ සුගතදාස ක්‍රිඩාංගනයේදී ලබන 17 වැනිදා ඇරඹෙන සුපර්ලීග් පාපන්දු තරගාවලියට විදේශිය ක්‍රිඩකයන් රැසක් සභාගිත්වය තහවුරු කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු

Read more

සුපර් ලීග් පාපන්දු තරගාවලිය ලබන 17 වැනිදා

මෙරට ප්‍රථම වතාවට පැවැත්වෙන සුපර් ලීග් පාපන්දු තරගාවලිය කොළඹ සුගතදාස ක්‍රිිීඩාංණයේදී ලබන 17 වැනිදා ආරම්භ වෙයි. මෙරට පාපන්දු ක්‍රීඩාව වෘත්තිය

Read more