“ මල් සමනල්ලු“ ළමා ගී ප්‍රසංගය අද (26) ගුවන්විදුලි පරිශ්‍රයේ

සාහිත්‍ය මාසය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව විසින් සංවිධාන කරන විශේෂ වැඩසටහන් මාලාවේ  හයවන දිනය  අදයි. (26) ඒ අනුව  අද

Read more

මහවැලි ක්‍රීඩා උළෙලට පොලිතින් බෑ.

30වන මහවැලි ක්‍රීඩා උළෙල හෙට (15) ඇඹිලිපිටිය මහවැලි ක්‍රීඩාංගනයේ දී ඇරඹේ. මහවැලි කලාප 10 ක යොවුන් ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩා කෞශලයන් එළි

Read more